28 sierpnia 2017

Współpraca

Pragniemy rzetelnie mówić o całym polskim ekosystemie crowdfundingowym. Za naszą działalność nie pobieramy opłat, gdyż jest ona finansowana ze środków Programu Interreg Central Europe. Mamy nadzieję, że będzie to sprzyjać otwartej współpracy między wszystkimi podmiotami związanymi z ideą crowdfundingu.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, to napisz do nas: a.malinowska@inkubatorstarter.pl.