28 sierpnia 2017

O Crowd Fund Port

Crowd Fund Port, jest międzynarodowym Projektem realizowanym dzięki środkom z Programu Interreg Central Europe. Głównym celem Projektu jest wzmacnianie współpracy między 11 partnerami z 9 krajów w zakresie innowacji, aby rynek Europy Centralnej stawał się bardziej konkurencyjny.

Crowd Fund Port, to:

W ramach Projektu zostaną podniesione kompetencje 4 grup:

  • osób fizycznych lub firm (głównie start-upów), które szukają kapitału na sfinansowanie projektu lub planują przetestować zainteresowanie rynku nowym produktem/usługą,
  • firm zainteresowanych dywersyfikacją obszarów inwestycyjnych,
  • podmiotów prowadzących platformy crowdfundingowe,
  • decydentów, osób posiadających wpływ na tworzenie sprzyjających rozwojowi crowdfundingu warunków ekonomiczno-politycznych.

Celem projektu jest wzrost zdolności wszystkich interesariuszy do wykorzystania zjawiska crowdfundingu. Zmiany będą widoczne w lepszej pozycji finansowej start-upów promujących innowacyjność oraz we wzroście zatrudnienia i stabilności społecznej w regionie.

Projekt koncentruje się na ekonomicznie słabszych przedsiębiorstwach o mniejszych szansach, niemających dostępu do kredytów bankowych, ale które mogłyby rozpocząć działalność dzięki crowdfundingowi. Wyniki i efekty projektu będą korzystne dla operatorów platform crowdfundingowych oraz MŚP i przełożą się na wzrost ich kompetencji. Inwestorzy crowdfundingowi zyskają na większym bezpieczeństwie dzięki lepszemu zrozumieniu korzyści i ryzyk, a decydenci polityczni zyskają większe kompetencje w zakresie podejmowania decyzji.