28 sierpnia 2017

Misja i wizja

Hub crowdfundingowy został powołany do życia w 2017 roku przez Inkubator Przedsiębiorczości Starter w ramach Projektu Crowd Fund Port.

HUB jest miejscem, zarówno fizycznym jak i wirtualnym, które ma  promować ideę finansowania społecznego i oferować wsparcie w zakresie wykorzystania crowdfundingu oraz rozwoju firmy.

W polskim ekosystemie crowdfundingowym prężnie funkcjonuje szereg podmiotów aktywnie wspierających rozwój crowdfundingu w Polsce. Nie chcemy być kolejnym, który powiela działalność już funkcjonujących. Chcemy wspierać rozwój już istniejących.

Główne cele HUBu:

  • ułatwienie procesu sieciowania i wymiany dobrych praktyk z obszaru finansowania społecznościowego podczas seminariów, warsztatów i spotkań otwartych,
  • udzielenie wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa, które mają ułatwić rozwój pomysłów i projektów z potencjałem crowdfundingowym,
  • promocja polskich platform crowdfundingowych,
  • pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktu i współpracy między platformami crowdfuningowymi a pomysłodawcami i inwestorami.